Ramverket ESSArch stöder er i era funderingar från idéstadie till fullskalig lösning för digital långtidslagring ...

En introduktion till bevarande, digital långtidslagring och elektroniska arkiv ...

Tjänster

Vår verksamhet

ES Solutions har fokus på informationshantering. Vår kompetens inom arkiv, informationshantering, systemutveckling och lagringsarkitekturer gör det möjligt för oss att hantera många olika typer av frågeställningar. Vår ambition är att delta tidigt i kundernas beslutsskeden. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och vårt nätverk av kontakter inför de utmaningar ni står inför.

Att göra något åt sin informationshantering behöver inte vara synonymt med att investera i nytt tekniskt stöd eller att "köpa mer disk". För oss innebär kontroll över informationen framför allt att ha identifierat vilka krav man egentligen behöver leva upp till och att ta ställning till hur man tänker hantera kraven. Detta kan leda till att organisationen identifierar behov av nytt eller förbättrat tekniskt stöd, men minst lika ofta innebär det att man identifierar behov av tydliga regler och riktlinjer.

För att långsiktigt säkerställa informationen är det viktigt att identifiera, definiera och kvanitfiera bevarandenivåer, -principer och tekniktoleranser. Vi kan tillsammans med er ta fram detta. Vi har även andra möjligheter till stöd i vårt tjänsteutbud:

Vi hjälper dig identifiera målen för informationshanteringen

 • Klassificering av information för att identifiera lämpliga SLA-nivåer då det gäller bevarandeprinciper och tekniktoleranser
 • Analys och design för att identifiera och definiera lämpliga TCO/TCP-nivåer för ägarskap av arkiverade informationsmängder.

Vi hjälper dig realisera målen för informationshanteringen

 • Projektledning
 • Kravspecifikation inför upphandling
 • Upphandlingsstöd
 • Stöd vid utvärdering av anbud
 • Stöd vid acceptanstester och -kontroller
 • Drift- och övervakningsstöd
 • Integrationer av ESSArch

Utbildningar och kompetensutveckling

 • Digitala arkiv, principer för eArkiv
 • Metadata för arkiven
 • Informationshantering
 • Informationshantering och allmänna handlingar
 • Teknikval för digitala arkiv

Kontakta oss via telefon eller epost för att få mer information om utbildningar och kompetensutveckling

Standarder, ramverk och annat stöd

 • ESSArch
 • OAIS
 • Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard
 • ISO 15489
 • Adequate Records Management
 • DIRKS
 • MoReq
 • VERS
 • ISAD(G), ISAAR(CPF), PREMIS
 • METS

Vill du veta mer om de olika metoderna och ramverken, se vår sida för Tips!

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti

X
Loading