Ramverket ESSArch stöder er i era funderingar från idéstadie till fullskalig lösning för digital långtidslagring ...

En introduktion till bevarande, digital långtidslagring och elektroniska arkiv ...

ESSArch 2.0.0 hos Riksarkivet

ES Solutions har på uppdrag av Riksarkivet, SVAR (Svensk Arkivinformation), och MKC (Mediakonverteringscentrum) vidareutvecklat ESSArch för att bättre passa nuvarande och framtida kravbild för det leveransåtagande som ESSArch och ARKIS har att uppfylla för deras verksamheter.

Riksarkivet har idag (2010-05-01) ESSArch i produktion på tre siter, MKC i Fränsta, hos SVAR i Ramsele och i Marieberg, Stockholm.
 

Riksarkivet har dessutom gett ES Solutions uppdraget att vidareutveckla ESSArch ytterligare så att kommande efterfrågad funktionalitet i nya projekt kan stödjas.

ESSArch är en plattform för långtidslagring och migrering av digital information. Den nya versionen, ESSArch 2.0.0, tillför och vidareutvecklar funktioner för att:

 • Generera checksummor för alla ingående digitaliserade objekt
 • Skapa ett leveranspaket enligt standarden OAIS SIP alternativt ett färdigt arkivpaket OAIS AIP
 • Infört "Package-METS" som beskriver ett SIP/AIP paket mha METS
 • Infört "Content-METS" som beskriver ett pakets innehåll. Dessa metadata kompletteras med formatbeskrivande information enligt PREMIS och MIX standarden
 • En checksumma för SIP/AIP paketet genereras för att säkra upp äktheten
 • Efter att den digitaliserade information är paketerad av ESSArch så lagras paketet med tillhörande metadatafiler direkt på lagringsmedia enligt överenskommet regelverk alternativt via nätverk.Det finns ett eller flera regelverk för att hantera olika typer av digitaliserat material
 • Infört "Storage Methodes" som möjliggör val av flera olka lagringsarkitekturer dvs. lagringsmedia kan vara band, disk, eller objektbaserad lagring typ ”CAS”. Lagring av paketen kan även ske i flera exemplar på olika typer av lagringsmedia för att uppnå en optimal lagringsbeständighet
 • Infört stöd för att hantera logistik och kvalitetssäkring vid transport av databärare eller lagringsmedia mellan två platser. Detta sker genom en ”SOAP webservice” som integreras med en streckkodsskanner med tillhörande programvara som inte är en del av ESSArch. Det är även infört en säkerhetsmekanism som endast tillåter mottagande av lagringsmedia och att det endast kan tas emot efter att en korresponderad leveranshändelse existerar med mottagaren som destination.
 • Infört möjlighet att genomföra antingen en fullständig mediaverifiering eller stickprovskontroll vid mottagande av lagringsmedia. Genom att generera checksummor och verifiera dessa mot arkivinformationssystemet säkerställs att ingen informationsförlust ägt rum vid transport av lagringsmedia eller överföring via nätverk. Dessutom hanteras stickprovskontroll av lagringsmedia för att säkerställa äkthet. 
 • Generera ett utlämnande paket (DIP) efter anrop av ESSArch webservice. Anropet till denna webservice sker genom en integration mot arkivsökapplikationer.
     - Identifiera om lagringsmedia är tillgängligt
     - Hämta arkivinformations paket (AIP) från lagringsmedia.
     - Extrahera AIP
     - Verifiera äkthet mha checksummor som stäms av mot arkivinformationssystemet
     - Skapa ett utlämnande paket (DIP)

 

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti

X
Loading